O podjetju Finman

Kljub napredku na gospodarskem področju finančna pismenost tudi v razvitih državah ni vedno samoumevna. Zato si osem organizacij iz sedmih evropskih držav (Bolgarija, Belgija, Ciper, Grčija, Italija, Slovenija in Španija) prizadeva spodbujati finančno pismenost med državljani EU in jim ponuditi praktične smernice na tem področju.Projekt Finman želi doseči ljudi z nizkimi finančnimi znanji in pripraviti prilagojene vsebine usposabljanja o najpomembnejših temah finančne pismenosti, ki zagotavljajo v življenje usmerjeno znanje in ključne finančne kompetence. Ta vsebina bo zajemala vrsto tečajev, ki bodo temeljili na razumevanju težav ciljnih skupin in bodo pozneje preneseni na spletno platformo za usposabljanje, kjer bodo zlahka dostopni širši javnosti.

Pregled projekta

Projekt bo odgovoril na potrebo po metodoloških orodjih za poučevanje te zapletene teme v dostopnem jeziku in bo povečal usposobljenost trenerjev glede aktivne uporabe digitalnih orodij in elementov igrifikacije. Da bi dosegli večji dolgoročni učinek in boljšo prenosljivost rezultatov projekta, bo konzorcij razvil načrt za sodelovanje FINMAN, v katerega bodo vključene vse ustrezne zainteresirane strani, da bi izboljšali izobraževanje o finančni pismenosti in ga naredili dostopnega za vse.Med pričakovanimi rezultati projekta so:

Informacije o projektu