POKOJNINE, SOCIALNA VARNOST IN ZGODNJE RAZMIŠLJANJE O PRIHODNOSTI

Uvod

V modulu 2 so predstavljeni pojmi socialna varnost, pokojnine in zgodnje razmišljanje o prihodnosti. V njem je pojasnjen pomen in nujnost plačevanja prispevkov za socialno varnost za vse zaposlene osebe, čeprav večina ljudi ni navdušena nad zmanjšanjem svojega dohodka. Predstavljena bo delitev socialne varnosti na različna načela, pri čemer bo za vsako načelo podana kratka razlaga.

Nato bo pozornost posvečena pokojninam in razložen njihov pojem. Glavna ugotovitev te enote je dejstvo, da se veliko ljudi odloča za zasebne pokojnine, ker državne pokojnine ne zadoščajo za udobno življenje upokojencev v prihodnosti. To bo poudarilo pomen zgodnjega varčevanja za prihodnost, čeprav se zdi upokojitev tako oddaljena.

V naslednjem poglavju bo analizirana vloga EU s poudarkom na njenih treh pobudah. Motivacija EU za socialno varnost in pokojnine dokazuje njun pomen ne le na osebni ravni, temveč tudi na ravni EU, saj je to ena od prednostnih nalog Unije. Poleg tega bo opazovan profil vseh sedmih partnerskih držav in primerjani bodo njihovi pokojninski sistemi, pri čemer bodo ugotovljene njihove glavne podobnosti in razlike. Nazadnje bodo prikazani primeri pokojnin iz drugega in tretjega stebra, kar bo dodaten vir informacij za zainteresirane učence.

Cilji

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 1 student
Lectures: 28