ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΦΟΡΟΙ

Εισαγωγή

Γιατί πρέπει να πληρώνουμε φόρους; Για ποιο λόγο; Και αν κανείς δεν τους πληρώνει, τι συμβαίνει; Παιδικές ερωτήσεις μόνο μέχρι ενός σημείου. Θα ήταν χρήσιμο αν πολλοί ενήλικες γνώριζαν τις απαντήσεις.

Στόχοι

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι να δημιουργηθούν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τον κόσμο των φόρων (τι είναι, τι εξυπηρετούν, γιατί πρέπει να τους πληρώνουμε και πώς), ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης σε αυτό το θέμα, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο και μη φιλικό αν δεν έχει κάποιος την κατάλληλη βάση για να το κατανοήσει.

Εισαγωγή

1
Εισαγωγή
2
Στόχοι
3
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Θέμα 1: Κατανόηση της φορολογίας (σύντομη επεξήγηση της ιστορίας και της σημασίας της φορολογίας)

1
1.1 Φόροι στον Αρχαίο Κόσμο
2
1.2 Οι φόροι στον Σύγχρονο Κόσμο

Θέμα 2: Κατηγορίες φόρων

1
Γενικές πληροφορίες
2
2.1 Άμεσοι φόροι
3
2.2 Έμμεσοι φόροι
4
2.3 Άμεσοι Φόροι έναντι Έμμεσων Φόρων
5
2.4 Αναλογικοί, Προοδευτικοί και Μειωτικοί Φόροι

Θέμα 3: Αρχές φορολόγησης

1
3.1 Οι Τρεις Αρχές
2
3.2 Φοροδιαφυγή

Θέμα 4: Φόροι σε όλη την Ευρώπη (σύντομη επισκόπηση του θέματος στις διάφορες χώρες εταίρους)

1
4.1 Φόροι στην Ιταλία
2
4.2 Φόροι στη Βουλγαρία
3
4.3 Φόροι στην Ελλάδα
4
4.4 Φόροι στο Βέλγιο
5
4.5 Φόροι στην Κύπρο
6
4.6 Φόροι στην Ισπανία
7
4.7 Φόροι στη Σλοβενία

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

1
Τελικό Quiz
6 questions

Πηγές Αναφορές και Πρόσθετο Υλικό

1
Υλικό με δυνατότητα λήψης
2
Πρόσθετο υλικό
3
Αναφορές και πηγές
4
Infographic ενότητας

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 106 students
Lectures: 23