ΕΝOΤΗΤΑ 5: ONLINE ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ

106 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews

Εισαγωγή

Η Ενότητα 5 θα σας δώσει μια λεπτομερή επισκόπηση των online τραπεζικών συναλλαγών και της διαχείρισης των οικονομικών. Επιπλέον, θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας αποτελεσματικά και με ασφάλεια, παρέχοντάς σας τα απαραίτητα εργαλεία για να το επιτύχετε. Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε με τις τραπεζικές και οικονομικές εφαρμογές. Σήμερα, πολλοί πελάτες προτιμούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές λόγω της ταχύτητας και της ευκολίας της συναλλαγής. Ωστόσο, η γνώση του καλύτερου τρόπου διαχείρισης των οικονομικών σας είναι απαραίτητη, καθώς και η ασφαλής πλοήγηση στον διαδικτυακό κόσμο.

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των online τραπεζικών συναλλαγών, παρέχοντας εργαλεία για την οικονομική διαχείριση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τους διάφορους τύπους προϊόντων. Θα περιγράψουμε εν συντομία τα κύρια χαρακτηριστικά των πιο συνηθισμένων χρεωστικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών μέσων.

Στόχοι

  • Θα σας δώσει μια αναλυτική επισκόπηση των online τραπεζικών συναλλαγών .
  • Θα σας βοηθήσει να είστε αυτόνομοι στην αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις online τραπεζικές συναλλαγές και τη χρήση οικονομικών εφαρμογών.
  • Θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα οικονομικά σας παρέχοντάς σας τα απαραίτητα εργαλεία.
Θέμα 1: Εργαλεία για τη διαχείριση των οικονομικών
Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης