Ενότητα 4: Κυβερνοασφάλεια

Εισαγωγή

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΙΤ) έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα, υπάρχουν και σημαντικά μειονεκτήματα. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο αναπτύσσεται η τεχνολογία, τόσο πιο εξελιγμένες διαδικτυακές απειλές εμφανίζονται. Επιπλέον, καθώς οι πληροφορίες σήμερα αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και μοιράζονται σε ψηφιακή μορφή, η προστασία των ηλεκτρονικών μας συσκευών και όλων των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων πληροφοριών φαίνεται ζωτικής σημασίας.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αποφυγή των πιθανών απειλών που αναφέρονται γενικά ως κυβερνοασφάλεια. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει κυβερνοασφάλεια; Οι ειδικοί δηλώνουν ότι η κυβερνοασφάλεια είναι μια υποκατηγορία της ασφάλειας πληροφοριών και σύμφωνα με το ηλεκτρονικό λεξικό Merriam-Webster η κυβερνοασφάλεια ορίζεται ως τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία ενός υπολογιστή ή ενός συστήματος υπολογιστών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επίθεση (Merriam-Webster, n.d.). Επιπλέον, η κυβερνοασφάλεια σχετίζεται με τις υιοθετημένες και διάφορες δράσεις και μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην υπεράσπιση των πληροφοριακών συστημάτων και στη διαφύλαξη της πρόσβασης και των επιθέσεων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων (Bettina Jakobsen[Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου] κ.ά., 2019, σ. 6, σ. 57).[Member of European Court of Auditors]

Οι ιδιώτες αντιμετωπίζουν διαφορετικές απειλές στον κυβερνοχώρο απ’ότι οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί. Μια συνηθισμένη εμπειρία που αντιμετωπίζουν τα άτομα είναι η παραβίαση των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η ανάκτηση προσωπικών πληροφοριών και η κλοπή της ταυτότητας (περισσότερο πρακτικά παραδείγματα παρουσιάζονται στην Ενότητα 2). Έτσι, τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανονισμοί και νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016 , ενώ οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους κανονισμούς αυτούς, διαφορετικά μπορεί να τους επιβληθούν πρόστιμα. Αυτοί οι νόμοι αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας και του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων, σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων στην ψηφιακή εποχή, καθοδηγώντας τους οργανισμούς σχετικά με το πώς επιτρέπεται να τα επεξεργάζονται.

Στόχοι

Η ενότητα 4 θα σας δώσει μια λεπτομερή επισκόπηση των πιο κοινών απειλών στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, θα σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε απειλές ή δόλιες δραστηριότητες και πώς να αμύνεστε εναντίον τους.

Εισαγωγή

1
Εισαγωγή
2
Στόχοι
3
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Θέμα 1: Βασικές αρχές της Κυβερνοασφάλειας

1
Εισαγωγή
2
4.1.1 Βασικό λεξιλόγιο όρων
3
4.1.2 Προστασία της συσκευής
4
4.1.3 Προστασία της σύνδεσης
5
4.1.4 Προστασία της επικοινωνίας μέσω email
6
4.1.5 Προστασία και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων
7
Ανασκόπηση Θέματος/Περίληψη
8
Άσκηση 1
9
Άσκηση 2
10
Άσκηση 3
11
Άσκηση 4
12
Άσκηση 5
13
Άσκηση 6
14
Άσκηση 7
15
Άσκηση 8

Θέμα 2: Οι πιο συνηθισμένες απάτες στο Διαδίκτυο

1
Εισαγωγή
2
4.2.1 Phising
3
4.2.2 Pharming
4
4.2.3 Εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
5
4.2.4 Απάτες αγορών
6
4.2.5 Ψεύτικες λοταρίες/φιλανθρωπικά ιδρύματα
7
4.2.6 Ψευδείς έρευνες
8
4.2.7 Αποτυχία λογαριασμού/πρόβλημα
9
4.2.8 Κλοπή ταυτότητας
10
Ανασκόπηση θέματος/Περίληψη
11
Άσκηση 1

Θέμα 3: Οδηγίες: πώς να αναγνωρίζετε δόλιες δραστηριότητες και πώς να αποφύγετε την απάτη

1
4.3.1 Πώς να αναγνωρίζετε δόλιες δραστηριότητες
2
4.3.2 Πώς να αποφύγετε την απάτη
3
4.3.3 Τι να κάνετε-Τι να μην κάνετε
4
Ανασκόπηση θέματος/Περίληψη
5
Ασκήσεις

Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης

1
Τελικό Quiz
8 questions

Πηγές Αναφορές και Πρόσθετο Υλικό

1
Υλικό με δυνατότητα λήψης
2
Πρόσθετο υλικό
3
Αναφορές και πηγές
4
Infographic ενότητας

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 105 students
Lectures: 28