Ενότητα 1 : Αποταμιεύσεις και Επενδύσεις

1 Student enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews

Εισαγωγή

Η παρούσα εκπαιδευτική ενότητα παρουσιάζει τη βασική ορολογία και τις λέξεις κλειδιά που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των αρχών που διέπουν το χρηματοοικονομικό σύστημα. Επιπλέον, κατηγοριοποιεί τα διαφορετικά είδη χρηματοοικονομικών μέσων, το επίπεδο κινδύνου τους και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου.

Σκοποί

Η παρούσα ενότητα προσφέρει μια γενική εικόνα σχετικά με την αποταμίευση και τις επενδύσεις ξεκινώντας από τα βασικά. Επιπλέον, σκοπό έχει να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις λειτουργίες των χρηματοοικονομικών αγορών μέχρι το επίπεδο που να μπορεί να προχωρήσει σε επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και να ελέγξει καλύτερα τις οικονομικές του υποθέσεις.