ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΕΣΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Εισαγωγή

Η Ενότητα 2 εισάγει την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και τη νοοτροπία του να σκεφτόμαστε νωρίς για το μέλλον. Θα αναλυθείη σημασία και η αναγκαιότητα των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από οποιονδήποτε μισθωτό, ακόμα κι αν η πλειονότητα των ανθρώπων δεν είναι τόσο πρόθυμη να δει το εισόδημά τους να περικόπτεται. Θα παρουσιαστεί ο διαχωρισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε διαφορετικές αρχές, παρέχοντας μια σύντομη εξήγηση για την καθεμία.

Στη συνέχεια, θα δοθεί έμφαση στις συντάξεις και θα επεξηγηθεί η έννοιά τους. Το βασικό συμπέρασμα αυτής της ενότητας είναι το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι στρέφονται στις ιδιωτικές συντάξεις επειδή οι κρατικές συντάξεις δεν αρκούν για να ζήσουν άνετα οι συνταξιούχοι στο μέλλον. Αυτό θα τονίσει τη σημασία της πρόωρης αποταμίευσης για το μέλλον, ακόμα κι αν η συνταξιοδότηση φαίνεται τόσο μακρινή.

 

Προχωρώντας στην επόμενη ενότητα, ο ρόλος της ΕΕ θα αναλυθεί εστιάζοντας σε τέσσερις από τις πρωτοβουλίες της. Το κίνητρο της ΕΕ προς την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις καταδεικνύει τη σημασία τους όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ένωσης. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το προφίλ και των επτά χωρών εταίρων και τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα θα συγκριθούν μεταξύ τους, καταλήγοντας στις κύριες ομοιότητες και διαφορές τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα συντάξεων δεύτερου και τρίτου πυλώνα, ως πρόσθετη πηγή για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευόμενους.

Στόχοι

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 104 students
Lectures: 28