Πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικών οικονομικών

Το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της σημερινής γενιάς και οικονομίας είναι η έλλειψη οικονομικής παιδείας – Alan Greenspan

DURATION: 01/09/2020-31/08/2023

Σύνδεση

Με οικονομικούς εμπειρογνώμονες

mirza-babic-eYZpTMc7hno-unsplash
Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα

Σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + FINMAN αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών δεξιοτήτων των ενηλίκων που δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις στον τομέα αυτό, όπως τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, οι γυναίκες, οι νέοι, οι λιγότερο μορφωμένοι ενήλικες, οι ηλικιωμένοι κ.λπ.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση και η σαφέστερη κατανόηση των ενηλίκων στους οικονομικούς ορισμούς, έννοιες και διαδικασίες μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με ενδιαφέρουσες ενότητες σχετικές με τον οικονομικό αλφαβητισμό.

FINMAN BANK 3D ΠΑΙΧΝΊΔΙ

Ολοκληρώστε όλους τους στόχους της τράπεζας Finman και ελέγξτε τις γνώσεις που αποκομίσατε από το διδακτικό υλικό.

Μετακινήστε τον χαρακτήρα σας και μιλήστε με ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν.

Η ολοκλήρωση των στόχων και η σωστή απάντηση στις ερωτήσεις θα σας δώσει πόντους.

ΣΚΟΠΟΊ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ

Βελτίωση των δεξιοτήτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των ενηλίκων και μεγαλύτερη προσβασιμότητά του

Να εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους μέσω της ενεργού χρήσης ψηφιακών εργαλείων και στοιχείων παιχνιδοποίησης

Να παρέχει μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ των οικονομικών εμπειρογνωμόνων και των ανθρώπων που χρειάζονται συμβουλές

Ομάδες-στόχοι

Προϊόντα

Μερικοί μόνο αριθμοί...

ΧΩΡΕΣ
0
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
0
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0 +
DOWNLOADS
0

CONSORTIUM