Модул 6: Лично и бизнес бюджетиране

Въведение

Умението да се създава бюджет е важно както за управлението на личните финанси, така и за управлението на всеки бизнес, така че е необходимо да научите основите му. Модулът предоставя теоретични знания, за да ви запознае с предмета, като се започне от основите на бюджетирането, предоставяне на инструменти и преподаване на основните принципи за предприемачи.

Модул 6 ще ви даде общ поглед  на бюджетирането на личния и малкия бизнес, като се започне с основите. Освен това ще ви помогне да разберете по-добре не само теоретичните принципи, но и ще ви даде практически препоръки и съвети как да управлявате бюджета си.

Въведение

1
Въведение

Тема 1: Лично бюджетиране

1
Въведение в темата
2
1.1 Как да започнете с бюджетирането
3
1.2 Избор на правилния метод за бюджетиране
4
1.3 Управление на паричните потоци
5
1.4 Следете парите си. Полезни инструменти
6
Упражнения

Тема 2: Бюджетиране на малкия бизнес – най-важното

1
Въведение в темата
2
2.1 Защо стартъпите и малкия бизнес се нуждаят от бюджет?
3
2.2 Какви видове бюджети съществуват?
4
2.3 Как да подготвим бюджет за малък бизнес?
5
2.4 Техники за бизнес бюджетиране
6
2.5 Бюджетни шаблони и онлайн инструменти
7
Упражнения

Въпросник за самооценка

1
Въпроси
7 questions

Допълнителни материали

1
Препратки и ресурси
2
Материали за четене и изтегляне

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 3 students
Lectures: 16