Модул 4: Киберсигурност

Въведение

Неоспорим факт е, че през последните десетилетия информационните технологии (ИТ) постигат голям напредък и интернет вече е неразделна част от нашия живот. Въпреки значителните предимства обаче, има и големи недостатъци. Всъщност, колкото повече технологиите се разрастват, толкова по-сложни онлайн заплахи се появяват. Освен това, тъй като в днешно време информацията се съхранява, обработва и споделя в дигитална форма, защитата на нашите електронни устройства и цялата електронно съхранявана информация изглежда жизненоважна.

Съществуват различни начини за избягване на потенциалните заплахи, които обикновено се наричат киберсигурност. Но какво точно означава киберсигурност? Експертите посочват, че киберсигурността е подкатегория на информационната сигурност и според онлайн речника на Merriam-Webster киберсигурността се определя като мерки, предприети за защита на компютър или компютърна система срещу неоторизиран достъп или атака (Merriam-Webster, n.d.). Освен това, киберсигурността е свързана и с предприети различни действия и мерки за безопасност, които са за защита на информационните системи и за запазване на достъпа и атака на неоторизирани потребители, като се гарантира поверителността, целостта и наличността на данните. (Bettina Jakobsen[Member of European Court of Auditors] et al., 2019, p. 6, p. 57).

Частните лица са изправени пред различни кибер заплахи в сравнение с бизнеса или организациите. Често срещано преживяване, с което хората се сблъскват, е, че техните акаунти в социалните медии са били хакнати или е извлечена лична информация, докато самоличността на хората е открадната (по-практични примери са представени в Урок 2). По този начин влизат в сила нови регламенти и закони на Европейския съюз (ЕС) с цел защита на личните данни, като Общия регламент за защита на данните (GDPR) 2016. Oрганизациите са длъжни да прилагат тези разпоредби, в противен случай могат да получат глоби. Тези закони са важни стъпки към защитата и контрола на личните данни, като зачитат основните права на хората в организациите, ръководещи дигиталната ера и как им е разрешено да ги обработват.

Въведение

1
Въведение в темата

Тема 1: Основи на киберсигурността

1
1.1 Основни термини в речника
2
1.2 Защитете устройството
3
1.3 Защитете връзката
4
1.4 Защитете комуникацията по имейл
5
1.5 Защитете и архивирайте електронни документи и файлове
6
Упражнения

Тема 2: Най-често срещаните интернет измами

1
2.1 Phishing/Фишинг
2
2.2 Pharming/Фарминг
3
2.3 Инсталиране на злонамерен софтуер по имейл
4
2.4 Измами при пазаруване
5
2.5 Фалшиви лотарии/благотворителни организации
6
2.6 Фалшиви анкети
7
2.7 Неизправност/проблем в акаунта
8
2.8 Кражба на самоличност

Тема 3: Насоки как да разпознаете измамни дейности и как да избегнете измама

1
3.1 Как да разпознаем измамна дейност
2
3.2 Как да избегнете измама
3
Упражнения

Въпросник за самооценка

1
Въпроси
8 questions

Ресурси и допълнителни материали

1
Препратки и ресурси
2
Допълнителни материали за четене

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 5 students
Lectures: 20