Модул 4: Киберсигурност

Instructor
ntsolev
5 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews

Въведение

Неоспорим факт е, че през последните десетилетия информационните технологии (ИТ) постигат голям напредък и интернет вече е неразделна част от нашия живот. Въпреки значителните предимства обаче, има и големи недостатъци. Всъщност, колкото повече технологиите се разрастват, толкова по-сложни онлайн заплахи се появяват. Освен това, тъй като в днешно време информацията се съхранява, обработва и споделя в дигитална форма, защитата на нашите електронни устройства и цялата електронно съхранявана информация изглежда жизненоважна.

Съществуват различни начини за избягване на потенциалните заплахи, които обикновено се наричат киберсигурност. Но какво точно означава киберсигурност? Експертите посочват, че киберсигурността е подкатегория на информационната сигурност и според онлайн речника на Merriam-Webster киберсигурността се определя като мерки, предприети за защита на компютър или компютърна система срещу неоторизиран достъп или атака (Merriam-Webster, n.d.). Освен това, киберсигурността е свързана и с предприети различни действия и мерки за безопасност, които са за защита на информационните системи и за запазване на достъпа и атака на неоторизирани потребители, като се гарантира поверителността, целостта и наличността на данните. (Bettina Jakobsen[Member of European Court of Auditors] et al., 2019, p. 6, p. 57).

Частните лица са изправени пред различни кибер заплахи в сравнение с бизнеса или организациите. Често срещано преживяване, с което хората се сблъскват, е, че техните акаунти в социалните медии са били хакнати или е извлечена лична информация, докато самоличността на хората е открадната (по-практични примери са представени в Урок 2). По този начин влизат в сила нови регламенти и закони на Европейския съюз (ЕС) с цел защита на личните данни, като Общия регламент за защита на данните (GDPR) 2016. Oрганизациите са длъжни да прилагат тези разпоредби, в противен случай могат да получат глоби. Тези закони са важни стъпки към защитата и контрола на личните данни, като зачитат основните права на хората в организациите, ръководещи дигиталната ера и как им е разрешено да ги обработват.

Тема 3: Насоки как да разпознаете измамни дейности и как да избегнете измама
Въпросник за самооценка