Модул 3: Заеми и ипотеки

Въведение

Този модул представя задълбочен преглед на темата, като се фокусира върху конкретни ежедневни ситуации. Освен това, това ще помогне да се разберат последиците от проблеми при дългове и ще се опита да насочи читателите да бъдат автономни и уверени. Целта е да се научи как да се създаде опитен диалог с банката, за да се намери най-доброто решение за вашите нужди.

Дейности за самооценка

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 6 students
Lectures: 13