Модул 1: Спестявания и инвестиции

Instructor
ntsolev
12 Students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews

Въведение

Този модул въвежда основната терминология и ключови думи, необходими за разбиране на основите около финансовата система. Освен това, той категоризира различните видове финансови инструменти, тяхното ниво на риск и процеса на вземане на решения за изграждане и управление на портфолио.

Цели

Този модул предоставя задълбочен преглед на спестяването и инвестирането, като се започне с основите. Освен това той има за цел да помогне на читателя да разбере функциите на финансовия пазар в контекст, в който хората са готови да правят нискорискови инвестиции и да имат по-добър контрол върху своите финансови дела.