Модул 1: Спестявания и инвестиции

Въведение

Този модул въвежда основната терминология и ключови думи, необходими за разбиране на основите около финансовата система. Освен това, той категоризира различните видове финансови инструменти, тяхното ниво на риск и процеса на вземане на решения за изграждане и управление на портфолио.

Цели

Този модул предоставя задълбочен преглед на спестяването и инвестирането, като се започне с основите. Освен това той има за цел да помогне на читателя да разбере функциите на финансовия пазар в контекст, в който хората са готови да правят нискорискови инвестиции и да имат по-добър контрол върху своите финансови дела.

Въведение

1
Въведение

Тема 1: Основите на финансовите пазари

1
1.1 Въведение във финансовата система и финансовите пазари
2
1.2 Видове финансови пазари
3
1.3 Функции и роли на финансовите пазари

Тема 2: Финансови инструменти за инвестиции на дребно

1
2.1 Определение на финансови инструменти
2
2.2 Спестовни сметки
3
2.3 Акции
4
2.4 Облигации
5
2.5 Деривати
6
2.6 Взаимни фондове

Тема 3: Избиране на правилния продукт

1
3.1 Риск срещу възнаграждение
2
3.2. Изграждане на моето портфолио

Обобщение

1
Обобщение

Въпросник за самооценка

1
Финансов тест
4 questions
2
Тест за лични финанси
4 questions

Допълнителни материали и препратки

1
Допълнителен материал
2
Препратки

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 12 students
Lectures: 15