За Finman

Въпреки напредъка в икономическата област, финансовата грамотност не винаги е даденост дори в развитите страни. Ето защо осем организации от седем европейски държави (България, Белгия, Кипър, Гърция, Италия, Словения и Испания) имат за цел да насърчат финансовата грамотност сред гражданите на ЕС и да предложат практически насоки по този въпрос.Проектът Finman има за цел да достигне до хора с ниски финансови умения и да създаде специално адаптирано учебно съдържание по най-важните теми на финансовата грамотност, като предостави ориентирани към реалния живот знания и важни финансови умения. Това съдържание ще включва серия от курсове, основани на разбирането на проблемите на целевите групи, и по-късно ще бъде прехвърлено в онлайн платформа за обучение, където ще бъде лесно достъпно за широката общественост.

Преглед на проекта

Проектът ще отговори на нуждата от методически инструменти за преподаване на тази сложна тема на достъпен език и ще повиши компетентността на обучителите по отношение на активното използване на цифрови инструменти и елементи на геймификацията. За да се постигне по-голямо дългосрочно въздействие и по-добра преносимост на резултатите от проекта, консорциумът ще разработи план за сътрудничество FINMAN, за да ангажира всички заинтересовани страни с цел подобряване на обучението по финансова грамотност и да го направи достъпно за всички.Сред очакваните резултати от проекта са:

Информация за проекта