Програма за управление на лични финанси

Проблем номер едно за днешното поколение и икономика е липсата на финансова грамотност – Алън Грийнспан

Продължителност: 01/09/2020-30/01/2023

Връзки

С финансови експерти

mirza-babic-eYZpTMc7hno-unsplash
Безплатни онлайн курсове

За финансовата грамотност

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Европейският проект FINMAN по програма “Еразъм+” има за цел да подобри финансовите умения на възрастни, които нямат подходящи познания в тази област, като например хора с ниски доходи, жени, млади хора, по-слабо образовани възрастни, възрастни хора и др.

Основната цел на проекта е обучението и по-ясното разбиране на възрастните за финансовите дефиниции, концепции и процеси чрез интерактивна игра на разширената реалност и онлайн платформа с интересни модули, свързани с финансовата грамотност.

3D ИГРА ЗА БАНКАТА ФИНМАН

Изпълнете всички задачи на Finman’s bank и проверете знанията, които сте получили от учебния материал.

Премествайте героя си и говорете с хора, които да ви помогнат.

Решаването на задачи и отговарянето на въпроси ще ви помогне да преговорите наученото по по-интерактивен начин.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Подобряване на уменията за финансова грамотност на възрастните и повишаване на нейната достъпност

ангажиране на обучаемите чрез активното използване на цифрови инструменти и игрови елементи

Осигуряване на по-добра връзка между финансовите експерти и хората, които се нуждаят от съвет.

Целеви групи

Продукти

Само няколко числа...

СТРАНИ
0
СТУДЕНТИ
0
КУРСОВЕ
0 +
СВАЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ
0

КОНСОРЦИУМ